top of page

Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος Νεφρού
Τί είναι ο καρκίνος νεφρού;

 
Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί μία μορφή καρκίνου που εμφανίζεται στα νεφρά, τα οργανικά φίλτρα του σώματος, τα οποία βρίσκονται στον οπισθοπεριτοναικό χώρο. Κάθε νεφρό έχει περίπου το μέγεθος μιας γροθιάς και η βασικότερη του λειτουργία, είναι η φίλτρανση του αίματος, αποβάλλωντας τα απόδομικά στοιχεία και τα περίσσια υγρά, για να δημιουργήσει τα ούρα.
Η πιό συχνή μορφή καρκίνου του νεφρού στους ενήλικες είναι ο νεφροκυτταρικός καρκίνος (Renal Cell Carcinoma - RCC), ο οποίος συνήθως εξορμάται απ'τα επιθηλιακά κύτταρα του νεφρού. Ενώ λιγότερο συχνά,  εξορμάται απ την αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού (Κάλυκες, Πύελος, Ουρητήρες, Ουροδόχος κύστη) με τη μορφή του ουροθηλιακού καρκίνου (Transitional Cell Carcinoma -TCC).
Ο καρκίνος του νεφρού συνήθως διαγιγνώσκεται σε ανθρώπους μεταξύ των 50 και 70 ετών και είναι πιο συχνός στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες.

 Τί είναι η ο καρκίνος του νεφρού;

Αίτια και Παράγοντες Κινδύνου


Ο καρκίνος του νεφρού, ιδιαίτερα ο νεφροκυτταρικός καρκίνος (Renal Cell Carcinoma - RCC), εμφανίζεται όταν τα κύτταρα του νεφρού παρουσιάζουν δυσμορφίες που παράλληλα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, οι ακριβείς αιτίες πολλών μορφών καρκίνου του νεφρού παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, έχουν ταυτιστεί διάφοροι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εκδήλωσης της νόσου. Αυτοί περιλαμβάνουν:

1. Κάπνισμα: Οι καπνιστές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου του νεφρού σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Τα τοξικά συστατικά του καπνού των τσιγάρων μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα του νεφρού.
2. Παχυσαρκία: Η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης  καρκίνου του νεφρού, πιθανόν λόγω αλλαγών στα επίπεδα ορισμένων ορμονών.
3. Αρτηριακή Υπέρταση: Η μακροχρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση είναι συνδεδεμένη με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του νεφρού. 
4. Κληρονομικότητα: Ορισμένες κληρονομικές διαταραχές, όπως η νόσος von Hippel-Lindau και η οικογενής πολυκυστική νεφρική νόσος, αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του νεφρού.
5. Χρόνια νεφρική νόσος: Άτομα με μακροχρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή όσοι βρίσκονται υπό χρόνια αιμοκάθαρση έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του νεφρού.
6. Έκθεση σε ορισμένα χημικά: Εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες όπως ασβέστιο, πετρελαιοειδή, οργανικούς διαλύτες και βαρέα μέταλλα, μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου του νεφρού.

Αίτια και Παράγοντες Κινδύνου

Σημεία και Συμπτώματα

 
Ο καρκίνος του νεφρού συχνά προχωράει χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά την πρώιμη διάγνωση δύσκολη. Ωστόσο, καθώς η νόσος εξελίσσεται, μπορεί να εμφανιστούν κάποια σημεία και συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
1. Αιματουρία: Το συχνότερο σύμπτωμα είναι η παρουσία αίματος στα ούρα, το οποίο μπορεί να είναι είτε ορατό με γυμνό μάτι, είτε να εντοπίζεται  σε μικροσκοπικό επίπεδο στη εξέταση ούρων.
2. Πόνος: Συχνά αναφέρεται πόνος στη νεφρική χώρα ή την πλάτη, κάτω από τα πλευρά, ο οποίος είναι συνεχής.
3. Κόπωση: Έντονη κόπωση ή αίσθημα γενικευμένης αδυναμίας μπορεί να είναι ένδειξη προχωρημένης νόσου.
4. Ανεξήγητη απώλεια βάρους: Απώλεια βάρους χωρίς προφανή λόγο μπορεί να σχετίζεται με τον καρκίνο του νεφρού.
5. Πυρετός: Μπορεί να παρουσιαστούν παροδικά πυρετικά κύματα που δεν οφείλονται σε κάποια προφανή λοίμωξη.
6. Αναιμία: Απώλεια αίματος ή άλλες διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε αναιμία.
7. Υψηλή αρτηριακή πίεση: Εμφάνιση υπέρτασης ή επιδείνωση μιας ήδη υπάρχουσας, μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του νεφρού.
8. Συστηματικά συμπτώματα: Όπως νυχτερινές εφιδρώσεις και γενικευμένοι πόνοι.
Οποιοσδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να ελεγχθεί από ιατρό, καθώς
μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να εντοπιστεί η αιτία τους.

Σημεία και Συμπτώματα

Διάγνωση

 
Η διάγνωση του καρκίνου του νεφρού συχνά γίνεται τυχαία κατά τη διάρκεια κάποιου απεικονιστικού ελέγχου (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία) καθώς η κακοήθεια αυτή, κατα κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά της στάδια. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαγνωστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει υποψία εμφάνισης καρκίνου του νεφρού, είτε λόγω της παρουσίας συμπτωμάτων είτε ως αποτέλεσμα ευρημάτων άλλων εξετάσεων. Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:
 
1. Ιατρικό Ιστορικό και κλινική εξέταση: Ο γιατρός συλλέγει λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και διεξάγει κλινική εξέταση για να εντοπίσει πιθανά συμπτώματα και κλινικά ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με τον καρκίνο του νεφρού.
2. Απεικονιστικές εξετάσεις: Περιλαμβάνουν το υπερηχογράφημα, την αξονική τομογραφία (CT) και την μαγνητική τομογραφία (MRI). Αυτές οι μέθοδοι είναι πολύτιμες για την απεικόνιση των νεφρών, καθώς μπορούν να ανιχνεύσουν όγκους και να διακρίνουν την ακριβή θέση και το μέγεθος τους.
3. Βιοψία: Η λήψη δείγματος ιστού από τον όγκο του νεφρού για ιστοπαθολογική εξέταση μπορεί να γίνει υπό την καθοδήγηση CT ή υπερηχογραφήματος. Η βιοψία βοηθά στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και στον προσδιορισμό του τύπου κακοήθειας.
4. Ουρολογικές εξετάσεις: Αναλύσεις ούρων για την ανίχνευση αίματος, άτυπων κυττάρων ή άλλων δεικτών που μπορεί να σχετίζονται με καρκίνο του νεφρού.
5. Αιματολογικές εξετάσεις: Γίνονται για να ελεγχθούν γενικότεροι δείκτες, όπως αιμοσφαιρίνη και η λειτουργία του ήπατος, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών διαταραχών  που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επέκτασης του καρκίνου.
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του νεφρού είναι κρίσιμη για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Αυτός ο καρκίνος είναι ιάσιμος όταν ανιχνεύεται σε πρώιμο στάδιο πριν επεκταθεί εκτός του νεφρού.

Διάγνωση Καρκίνου του Νεφρού

Θεραπεία


Η θεραπεία του καρκίνου του νεφρού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το στάδιο του καρκίνου, την υγεία του ασθενούς, και ορισμένες βιολογικές ιδιότητες του όγκου. Οι βασικές θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χειρουργική, τη συντηρητική θεραπεία (όπως η ορμονοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία και η ορισμένες φορές η χημειοθεραπεία), και την ακτινοθεραπεία. Παρακάτω παρατίθενται οι κύριες επιλογές:

1. Χειρουργική: Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι ο πιο συχνός τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί:
   - Ριζική Νεφρεκτομή: Πλήρης αφαίρεση του νεφρού.
   - Μερική νεφρεκτομή: Αφαίρεση μόνο του όγκου του νεφρού, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο υγιές νεφρικό ιστό.
 
2. Εναλλακτικές Λύσεις στη Χειρουργική Επέμβαση: Αυτες οι ελάχιστα επεμβατικές πράξεις χρησιμοποιούνταιγια μικρούς σε μέγεθος όγκους ή για ασθενείς που δεν είναι καλοί υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση λόγω παθολογικών προβλημάτων ή άλλων παραγόντων.
   - Θερμοκαυτηριασμός όγκων(RFA): Είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για να παράγει θερμότητα και να καταστρέψει τον καρκινικό όγκο.       - Κρύοθεραπεία: Είναι μια άλλη ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιεί εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για να παγώσει και να καταστρέψει τον καρκινικό όγκο.

3. Ανοσοθεραπεία: Ο καρκίνος του νεφρού συχνά ανταποκρίνεται στην ανοσοθεραπεία, η οποία ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τους  αναστολείς σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors) όπως η νιβολουμάμπη και η πεμπρολιζουμάμπη.

4. Στοχευμένες θεραπείες: Αυτές οι θεραπείες στοχεύουν συγκεκριμένους μοριακούς οδούς που τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν για να πολλαπλασιάζονται και να επιβιώνουν. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης της τυροσίνης(RTK's) όπως η σουνιτινίμπη και η παζοπανίμπη.

5. Ακτινοθεραπεία: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία όγκων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά ή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων από τις μεταστάσεις.

6. Εμβολισμός: Μια τεχνική που χρησιμοποιείται πριν από τη χειρουργική για να μειώσει την αιμορραγία ή για να αντιμετωπίσει τους όγκους που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά.

Θεραπεία Καρκίνου του Νεφρού


Η πρόληψη του καρκίνου του νεφρού συνίσταται σε μέτρα και συμπεριφορές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Αν και δεν είναι δυνατόν να αποτρέψεις εντελώς τον καρκίνο, ορισμένες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου:
1. Κατανάλωση υγιεινής διατροφής: Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ολικής άλεσης δημητριακά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για διάφορες μορφές καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του νεφρού.
2. Διατήρηση υγιούς βάρους: Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του νεφρού. Διατηρώντας ένα υγιές βάρος μέσω τακτικής άσκησης και υγιεινής διατροφής, μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο.
3. Περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του νεφρού. Οι ειδικοί συνήθως συνιστούν να μην υπερβαίνεις τα 1-2 ποτά την ημέρα.
4. Αποφυγή καπνίσματος: Το κάπνισμα είναι ένας κύριος παράγοντας κινδύνου για πολλούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του νεφρού. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο.
5. Ελαχιστοποίηση έκθεσης σε χημικές ουσίες: Ορισμένα χημικά, όπως τα ασβεστιούχα διαλύματα και τα βαρέα μέταλλα, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του νεφρού. Αποφεύγοντας ή μειώνοντας την έκθεση σε αυτές τις ουσίες μπορεί να βοηθήσεις.

Πρόληψη

Πρόληψη Καρκίνου του Νεφρού

bottom of page