top of page

Κύστες Νεφρού

Κυστη Νεφρού


Οι κύστες νεφρού είναι σφαιρικές ή ωοειδείς οντότητες, γεμάτες με υγρό (κατα κανόνα διίδρωμα) που σχηματίζονται στα νεφρά, . Στην πλειονότητά τους, οι κύστες αυτές είναι απλές κύστες, καλοήθεις και δεν προκαλούν συμπτώματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κύστες μπορεί να απαιτούν περισσότερη προσοχή ή και αντιμετώπιση.

Τι είναι οι κύστες νεφρού;

Τί είναι η Κύστες Νεφρού;

Αίτια και Παράγοντες Κινδύνου

 
Οι αιτίες και οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση νεφρικών κύστεων μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο των κύστεων. Ενώ οι απλές κύστες είναι συνήθως αβλαβείς και η ακριβής αιτιολογία τους δεν είναι πάντα σαφής, η πολυκυστική νεφρική νόσος (PKD) είναι μια κληρονομική κατάσταση με σαφώς καθορισμένους γενετικούς παράγοντες.
Αιτίες και Παράγοντες Κινδύνου για Απλές Κύστες
1. Γήρανση: Η συχνότητα εμφάνισης των απλών κύστεων αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φυσική διαδικασία γήρανσης μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους.
2. Φύλο: Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν απλές κύστες στα νεφρά από ό,τι οι γυναίκες.
3. Νεφρική Δυσλειτουργία: Τα άτομα με ιστορικό νεφρικών παθήσεων ή άλλων προβλημάτων με τα νεφρά ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη κύστεων.
Αιτίες και Παράγοντες Κινδύνου για Πολυκυστική Νεφρική Νόσο (PKD)
1. Γενετική Προδιάθεση: Η PKD είναι μια κληρονομική διαταραχή. Οι δύο κύριοι τύποι, αυτοσωματική επικρατούσα ή πολυκυστική νόσος των ενηλίκων (ADPKD) και αυτοσωματική υπολειπόμενη πολυκυστική νεφρική νόσο (ARPKD), κληρονομούνται μέσω γονιδίων που περιέχουν μεταλλάξεις. 
2. Οικογενειακό Ιστορικό: Η κληρονομικότητα της PKD σημαίνει ότι τα άτομα
με οικογενειακό ιστορικό της νόσου έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να την αναπτύξουν.
3. Επιβαρυντικοί Παράγοντες: Στην περίπτωση της ADPKD, παράγοντες όπως υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλες νεφρικές παθήσεις μπορεί να επιταχύνουν την πρόοδο της νόσου.
Η διαχείριση των κύστεων νεφρού απαιτεί ακριβή διάγνωση και παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν συμπτώματα ή υψηλός κίνδυνος για επιπλοκές. 

Αίτια και Παράγοντες Κινδύνου

Σημεία και Συμπτώματα


Οι νεφρικές κύστες είναι συχνά ασυμπτωματικές, ειδικά όταν είναι μικρές ή όταν βρίσκονται σε στάδιο που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των νεφρών. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν ή αν εμφανιστούν σε μεγάλο αριθμό, μπορεί να προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα. Επιπλέον, αν κάποια κύστη μολυνθεί ή σπάσει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα συμπτώματα.

Συμπτώματα Απλών Κύστεων

  1. Πόνος: Μπορεί να εμφανιστεί πόνος στην πλάτη ή την πλευρά, συνήθως στο ύψος των νεφρών, ο οποίος μπορεί να είναι αμβλύς και συνεχής.

  2. Πίεση ή αίσθημα βάρους: Αίσθημα πίεσης ή βάρους στην περιοχή της άνω κοιλίας ή στα πλευρά.

  3. Αίμα στα ούρα (αιματουρία): Εάν η κύστη ραγεί ή επικοινωνεί με το πυελοκαλυκικό σύστημα του νεφρού, μπορεί να προκληθεί αιματουρία.

  4. Λοίμωξη: Σε περίπτωση επιμόλυνσης μιας κύστης, μπορεί να προκληθεί πυρετός και ρίγος.


Συμπτώματα Πολυκυστικής Νεφρικής Νόσου (PKD)

  1. Υψηλή Αρτηριακή Πίεση: Συχνά συνοδεύεται από αυξημένη αρτηριακή πίεση, η οποία μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα.

  2. Χρόνιος Άλγος στην Πλάτη ή τα Πλευρά: Ο πόνος είναι συχνά χρόνιος και μπορεί να είναι έντονος.

  3. Εμφάνιση Λοιμώξεων και Νεφρικών Λίθων: Πιο συχνές στην PKD λόγω της αλλαγής της ροής των ούρων και της συσσώρευσης υλικών που μπορεί να σχηματίσουν πέτρες.

  4. Συχνοουρία και Νυκτουρία: Αυξημένη επιθυμία για ούρηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

  5. Αίσθημα Βάρους στην Κοιλιά: Λόγω του μεγέθους των κύστεων, μπορεί να υπάρχει αίσθηση βάρους ή τυμπανισμός.


Ταξινόμηση κατα Bosniak

Οι νεφρικές κύστες ταξινομούνται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και την πιθανότητα να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη είναι το σύστημα Bosniak, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από τον Morton Bosniak το 1986 και έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση κυρίως των απλών και των σύνθετων κύστεων με βάση τις απεικονιστικές εξετάσεις, κυρίως με αξονική τομογραφία.

Ταξινόμηση Κύστεων Νεφρού σύμφωνα με το σύστημα Bosniak:
1. Τύπου I
   - Απλές κύστες με λεπτά τοιχώματα χωρίς παρουσία διαφραγματίων ή αποτιτανώσεων.
   - Το υγρό που περιέχουν έχει παρόμοια πυκνότητα με το νερό.
   - Θεωρούνται καλοήθεις και δεν απαιτούν περαιτέρω παρακολούθηση.
2. Τύπου II
   - Κύστες με παρουσία μερικών διαφραγματίων και πιθανότατα παρουσία επασβεστώσεων.
   - Μπορεί να εμφανίζουν πιο περίπλοκη δομή, ωστόσο δεν παρουσιάζουν συμπαγή στοιχεία.
   - Θεωρούνται πιθανώς καλοήθεις και σπάνια απαιτούν παρέμβαση.
3. Τύπου IIF
   - Πιο περίπλοκες κύστες με περισσότερα διαφραγμάτια.
   - Μπορεί να έχουν μικρές επασβεστώσεις και να εμφανίζουν συμπαγή στοιχεία.
   - Απαιτούν περαιτέρω παρακολούθηση λόγω αυξημένου κινδύνου κακοήθειας.
4. Τύπου III
   - Κύστες με έντονα διαταραγμένη αρχιτεκτονική.
   - Αυτές οι κύστες εμφανίζουν ύποπτα για κακοήθεια χαρακτηριστικά.
   - Κατα κανόνα απαιτούν χειρουργική αφαίρεση τους.
5. Τύπου IV
   - Κύστες με εμφανέστατα συμπαγή στοιχεία που προσλαμβάνουν σκιαγραφικό και κατα κανόνα αυξάνονται.
   - Υψηλός κίνδυνος κακοήθειας.
   - Απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Σημεία,  Συμπτώματα και Ταξινόμηση

 
Η διάγνωση των νεφρικών κύστεων συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων που διενεργούνται για άλλους λόγους, καθώς οι κύστες συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να αναγνωρίσουν τις κύστεις, να αξιολογήσουν το μέγεθος, τη δομή και την ενδεχόμενη επίδραση τους στη λειτουργία του νεφρού. Οι πιο κοινές μέθοδοι διάγνωσης περιλαμβάνουν:
1. Υπερηχογράφημα Κοιλίας:
   - Είναι μια απλή, μη επεμβατική και συχνά η πρώτη εξέταση που γίνεται για την ανίχνευση κύστεων στα νεφρά. Ο υπέρηχος μπορεί να διακρίνει αν η κύστη είναι γεμάτη με υγρό και να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά της, όπως το πάχος των τοιχωμάτων της.
2. Αξονική Τομογραφία:
   - Παρέχει πιο λεπτομερείς εικόνες από τον υπέρηχο και είναι πιο ακριβής στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των κύστεων. Η αξονική τομογραφία μπορεί να εντοπίσει διαφραγμάτια, επασβεστώσεις ή άλλες αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν κίνδυνο κακοήθειας.
3. Μαγνητική Τομογραφία:
   - Χρησιμοποιείται για την ακόμα πιο λεπτομερή απεικόνιση των κύστεων, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες από την αξονική τομογραφία δεν είναι σαφείς ή όταν υπάρχουν ανησυχίες για τη διαφοροποίηση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων σχηματισμών.
4. Βιοψία Νεφρού:
   - Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει βιοψία για να αναλυθεί ιστολογικά το περιεχόμενο μιας κύστης, ειδικά αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη φύση της κύστης.

Διάγνωση

Διάγνωση Κύστης Νεφρού


Η θεραπεία νεφρικών κύστεων εξαρτάται από τον τύπο, το μέγεθος, τα συμπτώματα που προκαλούν και την πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας. Πολλές φορές, οι απλές κύστες που δεν προκαλούν συμπτώματα ή προβλήματα και δεν απαιτούν καμία θεραπεία παρα μόνο παρακολούθηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου οι κύστες προκαλούν συμπτώματα ή υπάρχουν χαρακτηριστικά κακοήθειας, μπορεί να χρειαστεί επεμβατική αντιμετώπιση.

Αντιμετώπιση Ασυμπτωματικών Κύστεων
- Παρακολούθηση: Συνήθως αρκεί η περιοδική παρακολούθηση μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας για να βεβαιωθεί ότι η κύστη δεν μεγαλώνει ή δεν αλλάζει σύσταση.

Αντιμετώπιση Συμπτωματικών ή Μεγάλων Κύστεων
- Διαδερμική παροχέτευση υπό αξονικό τομογράφο και σκληροθεραπεία με 95% αιθανόλη: Μια διαδικασία όπου η κύστη αποστραγγίζεται με τη βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα και στη συνέχεια εγχέεται ένα διάλυμα για να αποτραπεί η επανασυλλογή υγρού.
 
- Χειρουργική επέμβαση: Σε περιπτώσεις μεγάλων κύστεων που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα ή εκτιμάται ότι είναι κακοήθεις, μπορεί να γίνει χειρουργική αφαίρεση. Αυτό μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.
 

Θεραπεία

Θεραπεία Κύστης ΝεφρούΗ πρόληψη των νεφρικών κύστεων μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς πολλές φορές η αιτία τους δεν είναι πλήρως κατανοητή, ιδιαίτερα για τις απλές κύστες που συχνά είναι ασυμπτωματικές και ανακαλύπτονται τυχαία. Ωστόσο, για την πολυκυστική νεφρική νόσο (PKD), η οποία είναι γενετική, η πρόληψη εστιάζεται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων και την αποφυγή της επιδείνωσης της κατάστασης. Εδώ είναι μερικές γενικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση της κατάστασης και πιθανόν στην πρόληψη επιπλοκών από νεφρικές κύστες:
1. Υγιεινή Διατροφή: Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσιας σε φυτικές ινές (φρούτα, λαχανικά) και χαμηλή σε αλάτι μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της εύρυθμη λειτουργία των νεφρών.
2. Ενυδάτωση: Πίνετε επαρκή ποσότητα υγρών καθημερινά. Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στην διατήρηση καλής νεφρικής λειτουργίας και μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της συσσώρευσης τοξινών και άλλων υλικών που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κύστεων.
3. Παρακολούθηση Αρτηριακής Πίεσης: Διατηρήστε υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης, καθώς η υπέρταση μπορεί να επιβαρύνει τα νεφρά και να επιδεινώσει την κατάσταση σε άτομα με PKD.
4. Αποφυγή Ουσιών που Επιβαρύνουν τη Νεφρική Λειτουργία: Αποφύγετε ή περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Επίσης, προσέξτε την υπερβολική χρήση φαρμάκων που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα νεφρά, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Πρόληψη

Πρόληψη Κύστης Νεφρού

bottom of page